takový "deník" jedné slečny, která ,,túži inšpirovať ľudí".